• کتاب انالایزرهای گازی

توضیحات:

علی­رغم تلاش و توجه مسئولین صنایع مختلف به امر آلودگی ناشی از صنایع در سال­های اخیر، تلاش­های صورت­گرفته در اکثر موارد ناکافی و ناکارآمد بوده­اند. از جمله مشکلات و چالش­های موجود در این مسیر می­توان به کم­توجهی به پژوهش، مطالعات کاربردی و تکنولوژی­های نوین اشاره کرد. امروزه معیارها و قوانین زیست­محیطی بین­المللی سختگیرانه­تر شده­اند، فلذا بر فرآیندهای پاک و تکنولوژی­هایی که دوستدار محیط زیست­ هستند تاکید می­شود.

آنالایزرهای صنعتی تجهیزاتی هستند که با اندازه­گیری و کنترل خروجی­های منابع آلاینده به برنامه­های کنترلی سازمان محیط زیست کمک می­کنند. این کتاب به تکنیک­ها و تجهیزات مورد استفاده در مانیتورینگ مستمر خروجی­های منابع آلاینده، انواع آنالایزرها، فرآیندهای کنترل و گزارش­دهی و برنامه­های تضمین کیفیت می­پردازد. با توجه به نوظهور بودن تکنولوژی آنالایزر خروجی­های آلاینده، این کتاب منبع جامع و مفصلی از فرآیندها و تکنیکهای مربوطه است که می­تواند برای متناسب­سازی قوانین و معیارهای جهانی برای مناطق مختلف صنعتی کشور و تعیین و تدوین معیارها و استانداردهای متناسب با هر منطقه مفید واقع شود.

کتاب انالایزرهای گازی

  • مدل کالا: ابزار دقیق
  • موجودی: در انبار