• اکسیژن متر

قابلیت اندازه گیری اکسیژن محیط ومحلول-همراه محلول وپراب مربوطه

قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232

          (محصول شرکت Lutron)

اکسیژن متر

  • مدل کالا: DO-5510
  • موجودی: طبق سفارش