• کتاب پیکر بندی وبرنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

خلاصه شرح:

امروزه ردپاي اترنت صنعتي را در صنايعي كه اتوماسيون مدرن يا نسبتاً مدرن دارند مي‌توان مشاهده كرد. در مواردي نيز كه از سيستم جامع و يكپارچه اتوماسيون زيمنس يعني PCS7 استفاده شده شبكه مورد استفاده براي ارتباط بين PLC ها و نيز ارتباط PLC ها با سيستم‌هاي hmI شبكه اترنت صنعتي است. اين كتاب به بيان هرچه دقيق تر مطالب مربوط به اين شبكه صنعتي مي‌‌پردازد.

کتاب پیکر بندی وبرنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

  • مدل کالا: ابزار دقیق
  • موجودی: در انبار