• کتاب ترانسمیتر فشار و کاربردهای ان در ابزار دقیق

شرح:

بخش عمده‌اي از اندازه‌گيري‌هاي صنعتي به نحوي و در اشكال مختلف با فشار در ارتباط است. براي مثال، فلوسيالات اغلب با تعيين فشار موجود در دو نقطه مختلف از يك لوله اندازه گيري مي‌شود. از فشار براي اندازه گيري سطح مايع موجود در مخازن نيز مي‌توان استفاده كرد.
يكي از رايج ترين و مفيدترين دستگاه‌هاي اندازه‌گيري فشار در صنعت، ترانسميتر فشار مي‌باشد. ترانسميترهاي فشار ممكن است بر اساس هر يك از تكنولوژي‌هاي سنجش فشار ساخته شده و عمل كنند، از اين رو در اين كتاب علاوه بر كاربردها و موارد استفاده‌ي اين دستگاه، نحوه‌ي ساخت آن نيز مورد بحث قرار گرفته است.

کتاب ترانسمیتر فشار و کاربردهای ان در ابزار دقیق

  • مدل کالا: ابزار دقیق
  • موجودی: در انبار