• مبدل سریال به Ethernet و WiiFi

: محتویات جعبه

WiFi و   Ethernet  مبدل سریال به

WiFi آنتن


: مشخصات دستگاه

Port , Baudrate , MAC , IP امکان تغییر

به همراه نرم افزار تنظیمات

RS232 ,UART TTL پورت

تغذیه 12 ولت و محافظت شده


مبدل سریال به Ethernet و WiiFi

  • مدل کالا: مبدل Serial To Ethernet/WiFi
  • موجودی: در حال تکمیل انبار