• شیلد آنالوگ 10 بیتی و 24 بیتی آردوینو با WiFi

پنج کانال آنالوگ 10 بیتی و

  چهار کانال 24 بیتی با خروجی WIFI

  قابل نصب روی :

UNO

شیلد آنالوگ 10 بیتی و 24 بیتی آردوینو با WiFi

  • مدل کالا: WIFI - پنج ADC 10bit - چهار ADC 24bit
  • موجودی: در انبار

کالاهای مرتبط

شیلد آنالوگ 10 بیتی و 24 بیتی آردوینو با بلوتوث

شیلد آنالوگ 10 بیتی و 24 بیتی آردوینو با بلوتوث

پنج کانال آنالوگ 10 بیتی و   چهار کانال 24 بیتی با خروجی بلوتوث   ..

شیلد آنالوگ 10 بیتی و 24 بیتی آردوینو با RS485

شیلد آنالوگ 10 بیتی و 24 بیتی آردوینو با RS485

پنج کانال آنالوگ 10 بیتی و   چهار کانال 24 بیتی با خروجی RS485   قابل نصب روی ..

شیلد آنالوگ 24 بیتی آردوینو با بلوتوث

شیلد آنالوگ 24 بیتی آردوینو با بلوتوث

شانزده کانال 24 بیتی با خروجی بلوتوث   قابل نصب روی : Mega 2560 ..

شیلد آنالوگ 24 بیتی آردوینو با RS485

شیلد آنالوگ 24 بیتی آردوینو با RS485

شانزده کانال 24 بیتی با خروجی RS485 قابل نصب روی : Mega 2560 ..

شیلد آنالوگ 10 بیتی و 24 بیتی آردوینو با GSM

شیلد آنالوگ 10 بیتی و 24 بیتی آردوینو با GSM

شانزده کانال آنالوگ 10 بیتی    چهار کانال 24 بیتی با خروجی بلوتوث   قابل ن..

شیلد آردوینو آنلوگ - رله - RS485

شیلد آردوینو آنلوگ - رله - RS485

هشت خروجی رله  پنج ورودی آنالوگ حفاظت شده با خروجی RS485   قابل..

شیلد آردوینو آنالوگ - رله - WIFI

شیلد آردوینو آنالوگ - رله - WIFI

هشت خروجی رله  پنج ورودی آنالوگ حفاظت شده با خروجی WIFI   قابل نصب..

شیلد RS485 - GSM

شیلد RS485 - GSM

شیلد GSM و RS485 برای آردوینو   قابل نصب روی : Mega 2560 ..

شیلد GSM

شیلد GSM

شیلد GSM  برای آردوینو   قابل نصب روی : Mega 2560 ..

شیلد LCD

شیلد LCD

با بیش از 100 شیلد آردوینو   شیلد های خاص طبق سفارش تولید می شود ( حتی یک عد..

شیلد Ethernet  و SD CARD

شیلد Ethernet و SD CARD

با بیش از 100 شیلد آردوینو   شیلد های خاص طبق سفارش تولید می شود ( حتی یک عدد ) ..

شیلد USB HOST

شیلد USB HOST

با بیش از 100 شیلد آردوینو   شیلد های خاص طبق سفارش تولید می شود ( حتی یک عدد ) ..

prototype UNO

prototype UNO

با بیش از 100 شیلد آردوینو   شیلد های خاص طبق سفارش تولید می شود ( حتی یک عدد ) ..

شیلد سنسور جریان

شیلد سنسور جریان

امکان Wireless کردن کلیه شیلد ها از طریق بلوتوث و nrf وجود دارد همچنین می توان با RS485 آ..

شیلد MP3

شیلد MP3

امکان Wireless کردن کلیه شیلد ها از طریق بلوتوث و nrf وجود دارد همچنین می توان با RS485 آن ها را ..

شیلد سنسور فشار تفاضلی

شیلد سنسور فشار تفاضلی

امکان Wireless کردن کلیه شیلد ها از طریق بلوتوث و nrf وجود دارد همچنین می توان با RS485 آن ها را ..

شیلد سنسور فشار هوا

شیلد سنسور فشار هوا

امکان Wireless کردن کلیه شیلد ها از طریق بلوتوث و nrf وجود دارد همچنین می توان با RS485 آ..

شیلد سنسور گاز

شیلد سنسور گاز

امکان Wireless کردن کلیه شیلد ها از طریق بلوتوث و nrf وجود دارد همچنین می توان با RS485 آ..

شیلد فشار هوا

شیلد فشار هوا

امکان Wireless کردن کلیه شیلد ها از طریق بلوتوث و nrf وجود دارد همچنین می توان با RS485 آن ها را ..

شیلد سنسور دما و رطوبت

شیلد سنسور دما و رطوبت

امکان Wireless کردن کلیه شیلد ها از طریق بلوتوث و nrf وجود دارد همچنین می توان با RS485 آن ها را ..

شیلد سنسور موقعیت یاب

شیلد سنسور موقعیت یاب

امکان Wireless کردن کلیه شیلد ها از طریق بلوتوث و nrf وجود دارد همچنین می توان با RS485 آن ها را ..

شیلد WIRELESS

شیلد WIRELESS

امکان Wireless کردن کلیه شیلد ها از طریق بلوتوث و nrf وجود دارد همچنین می توان با RS485 آن ها را ..