• شیلد آردوینو آنالوگ - رله - GSM

چهار خروجی رله

 پنج ورودی آنالوگ حفاظت شده

با خروجی GSM

 

قابل نصب روی :

UNO

Mega 2560

شیلد آردوینو آنالوگ - رله - GSM

  • مدل کالا: پنج ورودی آنالوگ حفاظت شده - 4 رله - GSM
  • موجودی: در انبار